Dyslexi, Aspberger, Adhd, Add, Torrets....kärt barn har många namn men för oss utbildar vi under samlingsnamnet NPF(neuropsykiatriska funktionsnedsättningar). Alla är olika och alla lär sig olika.
Hos Barkarby Trafikskola kan du förvänta dig mer än du får ut på andra skolor främst genom att vi anpassar din utbildning efter dina behov och som du vill lära dig. Vår personal är utbildade genom Attention Stockholm,  för att kunna möta allas behov. Vår skola är således stödmedlem och vi har en lång och gedigen erfarenhet av olika typer av handikapp. Vår pedagogik kännetecknas av tydlighet och klara enkla direktiv. Hos oss kan du som elev förvänta dig att vi bemöter dig med öppenhet och engagemang med att hjälpa just dig oavsett svårighet. Vanliga metoder som vi använder är positiv förstärkning och coachning fram till att nå ditt mål med en tydlig planering.

Anpassad körkortsundervisning

Vi kan erbjuda dig extra stöd och hjälp med körkortsteorin i så kallad anpassad undervisning vid exempelvis dyslexi, koncentrationssvårigheter eller inlärningssvårigheter.

Vi erbjuder personlig teori där vi tillsammans med dig sitter enskilt.
Vi arbetar främst utifrån bilder och undviker text. Ibland går vi ut och har lektion i rätt trafikmiljö, t.ex. i en korsning eller cirkulationsplats.

Alla våra datorer är utrustade med ljudstöd, där du istället för att läsa, får frågorna upplästa i hörlurar. Vi använder oss även av anpassat instuderingsmaterial som lättlästa körkortsboken eller körkortsboken med ljudskiva så att man kan lyssna på körkortsboken i sin egen dator.

Hjälp vid teoriprov

Teoriproven på Trafikverket har idag hörlurar vid samtliga datorer. Du kan även göra teoriprovet muntligt eller med förlängd tid. Vid förlängd tid har du 25 min i extra tid, vilket gör att istället för 50 minuter får du göra provet under 75 minuter. Vid muntligt prov får du sitta enskilt i ett rum med en Trafikinspektör. Bilder visas på din dator och inspektören ställer frågor utifrån bilderna. Tiden du har till förfogande är då 2 timmar. Ingen extrakostnad tillkommer vid förlängd tid eller muntligt prov.

Intyget du behöver för att få möjlighet att göra muntligt teoriprov eller prov med förlängd tid, kan vi på trafikskolan hjälpa till med.